Pályázati felhívás


Pályázati felhívás

Újszász város közigazgatási területén

a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződéssel történő ellátására

 

Újszász Városi Önkormányzat pályázati felhívása közszolgáltatási szerződés keretein belül, közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetésére a 2020. január 01-től 2023. december 31-ig terjedő időszakban

 

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. § (2)–(5) bekezdései alapján pályázatot ír ki Újszász város közigazgatási területén végzendő helyi, menetrend szerinti, autóbusszal történő személyszállítási tevékenység ellátására.

 

1. A pályázat kiírója

 

Újszász Városi Önkormányzat (5052 Újszász, Szabadság tér 1.) a pályázatot, figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés j) pontjára is, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. § rendelkezései alapján folytatja le.

Kapcsolattartó: Simon Anikó aljegyző

Újszászi Polgármesteri Hivatal (5052 Újszász, Szabadság tér 1. e-mail cím: aljegyzo@ujszasz.hu)

 

2. Az eljárás tárgya

 

Újszász város közigazgatási területén autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátása, továbbá hozzá kapcsolódóan a bevételek járművek fedélzetén történő beszedésének végzése, utas tájékoztatási feladatok fedélzeti teljesítése a szükséges autóbusz és autóbuszvezetői állomány, valamint annak teljes körű műszaki kiszolgálásának biztosításával.

A részletes követelményrendszert, az alkalmassági feltételrendszert, valamint a pályázat benyújtásához szükséges információkat a pályázati kiírás tartalmazza.

 

3. A szerződés típusa, időtartama:

Közszolgáltatási szerződés, melynek időtartama 4 év.

Kiíró a szerződést 2020. január 1. – 2023. december 31. közötti időszakra köti.

 

4. A pályázat benyújtásának határideje, helye:

2019. december 4. 10.00 óra

Újszászi Polgármesteri Hivatal titkársága I. emelet (5052 Újszász, Szabadság tér 1.)

 

A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot bármely szakaszában visszavonja, továbbá a pályázat benyújtásának határidejét egy alkalommal, legfeljebb 15 nappal meghosszabbítsa.

 

5. A teljesítés helye: Újszász város közigazgatási területe.

 

6. Az ajánlat felbontásának legkésőbbi ideje, helye: 2019. december 6.

Újszászi Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (5052 Újszász, Szabadság tér 1. I. emelet)

 

7. Az eredményhirdetés tervezett legkésőbbi időpontja: 2019. december 13.

 

8. Szerződéskötés tervezett legkésőbbi időpontja: 2019. december 20.

 

9. Elbírálás módja és szempontja:

A pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján a Kiíró az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó pályázóval/ajánlattevővel köt szerződést.

 

10. A pályázati kiírás beszerzésének feltételei és benyújtása:

A dokumentáció a pályázat benyújtási határidejéig ingyenesen elérhető, letölthető: Újszász város honlapjáról (www.ujszasz.hu), továbbá személyesen Simon Anikó aljegyzőtől (5052 Újszász, Szabadság tér 1. I emelet) hétfő: 8-17 óra, kedd-csütörtök: 8-16 óra, illetve péntek: 8-12 óra között, kérésre elektronikus levél útján (aljegyzo@ujszasz.hu) kerül megküldésre.

 

Az ajánlatokat Újszászi Polgármesteri Hivatal Titkárság I. emelet (5052 Újszász, Szabadság tér 1.) kell benyújtani.

„Újszász Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására Felbontani Tilos a bíráló bizottsági ülés megkezdéséig” megjelölés feltüntetésével zárt, cégjelzés nélküli borítékban, egy eredeti és két másolati példányban, magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidőn belül megérkezzék. A Pályázó köteles az eredeti példányt megjelölni ‘Eredeti”felírással.

 

11. A pályázaton való részvétel feltételei:

A pályázat nyílt, egyfordulós. A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon belföldi vagy külföldi székhelyű jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók vagy azok konzorciumai, melyek megfelelnek a pályázati dokumentációban foglalt (pénzügyi, gazdasági, műszaki) feltételeknek. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli székhelyű szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára. Közszolgáltatási szerződés csak a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint átlátható szervezetnek minősülő közlekedési szolgáltatóval köthető.

 

12. A szolgáltatás megkezdésének napja: 2020. január 1.

 

13. Egyéb információk:

A szolgáltatás egy részére pályázni nem lehet, egy pályázó csak egy ajánlatot tehet. A pályázatok beadása előtt, előre egyeztetett időpontban konzultációs és helyszíni bejárási lehetőséget biztosítunk.

 

 

ÁrakPályázati felhívás


0 Ft

INFOT KÉREK

Infot kérek tartalma


GalériaEredeti nyelvű szöveg